Угледни час из наставе биологије одржан је 29.9.2021. у одељењу 5-2 у Петловачи. Tема је била ,,Здрава исхрана, принципи уравнотежене исхране“, а у склопу обуке Одговоран однос према здрављу.
Наставница биологије Данка Ђевић Хаднађев је, поштујући међупредметну корелацију са наставом хемије и информатике, на сликовит начин приказала ученицима позитивне ефекте здраве исхране, последице конзумирања брзе хране и указала на значај поштовања здравих стилова животу. У наставку можете погледати презентацију.

Одговоран однос према здрављу подразумева да ученик прикупља информације о темама у вези са ризицима, очувањем и унапређењем психофизичког здравља; просуђује релевантне околности и, по потреби, доноси одлуке и/или се укључује у активности значајне за превенцију болести и очување здравља.

Свестан је свих димензија здравља (физичко, ментално, социјално, емоционално здравље) и познаје факторе који доприносе здрављу или га угрожавају и импликација њиховог деловања по појединца, групу или заједницу.

Својим понашањем, као појединац и део различитих група и заједница, ученик промовише здравље, заштиту здравља и здраве стилове живота.

Познаје основне састојке хране и промене које утичу на њен квалитет; разуме значај правилне исхране и адекватне прераде хране за очување здравља.

Познаје карактеристике основних заразних болести, њихове изазиваче и мере превенције. Разуме значај лекова и правилног начина њихове употребе за очување здравља.

Познаје могуће последице коришћења никотина, алкохола и других психоактивних супстанци.

Бира стил живота имајући на уму добре стране и ризике тог избора (нпр. активно бављење спортом, вегетаријанска исхрана).

Уме да пружи прву помоћ.

Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *